ภาคภาษาไทย China Media Group รับสมัคร“เจ้าหน้าที่ไทย”1 ตำแหน่ง

2019-10-17 14:26:54 | CMG
Share with:

บทบาทหน้าที่

1.ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ภาคภาษาไทย

2.re- write ข่าว ที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อนำเสนอผ่านวิทยุและสื่อออนไลน์

3.ทำข่าว –สัมภาษณ์ภาคสนาม จัดรายการวิทยุ และถ่ายทอดสด  (ภาษาไทย)

4.เขียนคอลัมน์และบทความลงสื่ออินเตอร์เน็ต

5.เป็นพิธีกรคลิปสั้น

6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์  ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงาน

2. มีประสบการณ์ด้านงานข่าว  สามารถทำข่าว สัมภาษณ์ และเขียนข่าวได้ ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี

3. มีทักษะการเขียนบทความและการจับประเด็น

4. มีทักษะการจัดรายการวิทยุและสัมภาษณ์เพื่อผลิตรายการวิทยุรวมทั้งการถ่ายทอดสด

5.มีความรู้เกี่ยวกับข่าวและสถานการณ์ระหว่าง ไทย- จีน – อาเซียน และความรู้ทั่วไปด้านข่าว/สถานการณ์โลก

6.มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้

หมายเหตุ

หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากใช้ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ผ่านการพิจารณาจะทำงานประจำอยู่ที่ ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบสัญญาจ้าง คราวละ 1 ปี  

เอกสารประกอบการสมัคร

ประวัติข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแสดงความสามารถ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน พร้อมรูปถ่าย

ผู้สนใจ ส่งประวัติและข้อมูลส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่ thaicri@qq.com ติดต่อคุณเจิ้ง หยวนผิง

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)

郑元萍