บทวิเคราะห์ : จีนจะปรับปรุงระบบการปกครองประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2019-11-01 16:39:07 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20191101zgzz1

วันที่ 31 ตุลาคม การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันได้สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง การประชุมครั้งนี้พิจารณาและผ่านมติกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยปัญหาสำคัญต่าง ๆ ในการยืนหยัดและปรับปรุงระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน พร้อมทั้งผลักดันการสร้างสรรค์กลไกการปกครองและเสริมความสามารถในการบริหารประเทศ โดยให้คำตอบว่า ควรยืนหยัดสิ่งใด ควรปรับและพัฒนาสิ่งใด ในการปัญหาสำคัญด้านนโยบายและการปกครองประเทศ พร้อมทั้งกำหนดตารางเวลาและแผนงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นสัญลักษณ์ของความคืนหน้าสำคัญของจีนในการเสริมการปฏิรูปอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้กำหนดภารกิจสำคัญ 13 ประการ ซึ่งตอบสนองความต้องการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ ของจีนในปัจจุบัน

Tim/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (04-06-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (04-06-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-06-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2563)

孙铮