การท่องเที่ยวช่วยชาวนาพ้นความยากจน

2019-11-26 15:47:58 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20191126-lvyou-6

หมู่บ้านเฮ่าคุน ในอำเภอหลิงหยูน เมืองไป่ซื่อ เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี เคยเป็นหมู่บ้านยากจนมาก ชาวบ้านที่นี่กว่าครึ่งอยู่ในสภาพยากจน ปี 2015 รัฐบาลท้องถิ่นอำเภอหลิงหยูน ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยเหตุที่พื้นที่ดังกล่าวมีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามจึงใช้รูปแบบ “แหล่งท่องเที่ยว + รัฐบาลท้องถิ่น + ครอบครัวชาวนา” โดยจัดตั้งโครงการแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

图片默认标题_fororder_20191126-lvyou-4

สถิติปรากฏว่า ระหว่างเดือนมกราคา - ตุลาคมที่ผ่านมาใน เขตท่องเที่ยวเฮ่าคุน รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 500,000 คน มีการใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวรวมประมาณ 142 ล้านหยวน ปัจจุบัน หมู่บ้านเฮาคุนมีครอบครัวชาวนา 152 ครัวเรือน รวม 709 คน พ้นจากความยากจน ทำให้อัตราความยากจนในหมู่บ้านลดลงเหลือ 13.1%

图片默认标题_fororder_20191126-lvyou-5

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-07-2563)

林钦亮