บทวิเคราะห์ : บุคคลทางการเมืองสหรัฐฯบางคนหวังได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในจีน

2020-02-05 17:08:44 | CRI
Share with:

หลายวันมานี้ ทั่วประเทศจีนร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ประชาคมโลกก็ได้ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนรูปแบบต่างๆ กับจีน แต่ทว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กลับกล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีน มีส่วนช่วยเร่งให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตถอนตัวกลับไปลงทุนที่สหรัฐฯ ซึ่งคำกล่าวเช่นนี้ได้รับการประณามอย่างกว้างขวางในประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บทความของไชน่ามีเดียกรุ๊ป(CMG) ชี้ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสเป็นความท้าทายร่วมกันของมวลมนุษย์ และการแพร่ระบาดนี้ไร้ซึ่งพรมแดน ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการที่ครบถ้วนและเข้มงวดที่สุด ซึ่งบางมาตรการเข้มงวดกว่าการเรียกร้องของ “กฎอนามัยระหว่างประเทศ” ด้วย ขณะนี้ไม่เพียงแต่ต้องคุ้มครองชาวจีน ยังต้องคุ้มครองชาวโลกด้วย

แต่สหรัฐฯ ในฐานะประเทศมหาอำนาจที่สุดในโลก ไม่เพียงแต่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแท้จริงใดๆ กับจีน หากยังเป็นประเทศแรกที่ห้ามชาวจีนเข้าประเทศ อีกทั้งสร้างกระแสและปลุกเร้าความวิตกกังวลด้วย ซึ่งคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ นั้น ยังไร้ซึ่งมนุษยธรรมและไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ แสดงถึงความคิดที่คำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนของบุคคลการเมืองบางคนของสหรัฐฯ และสะท้อนให้เห็นว่า พวกเขายังคงยืนหยัดแนวคิด “เกมผลรวมเป็นศูนย์ (zero-sum game)” และคิดโดยลำพังฝ่ายเดียวว่า ทุกอย่างที่ไม่เป็นผลดีต่อจีน ล้วนส่งผลดีต่อสหรัฐฯ คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แสดงถึงการขาดความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถมองเห็นได้ว่า การแบ่งเบาภาระหน้าที่ในขอบเขตทั่วโลกตามความได้เปรียบของแต่ละฝ่ายนั้น มีส่วนช่วยหลีกเลี่ยงความเสียเปรียบ และยังขยายความได้เปรียบ จนนำไปสู่การได้รับชัยชนะร่วมกัน ภายใต้สภาพการณ์ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของสหรัฐฯ พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแต่ไม่ได้ผลนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ หวังว่าจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมภาคการผลิตถอนตัวกลับมาลงทุนที่สหรัฐฯ ขณะที่จีนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า กล่าวได้ว่าเป็นการเลือกทางไม่ถูกเนื่องจากความใจร้อน

ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนกระทบถึงเศรษฐกิจจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การกระทบนี้ย่อมเป็นเพียงแค่ชั่วคราว ตลาดจีนมีเอกลักษณ์และชีวิตชีวาในระยะยาว เศรษฐกิจจีนยังคงจะมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยาวไกลไม่เปลี่ยน

Yim/Ldan/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-07-2563)

李丹丹