บทวิเคราะห์ : ต้องขจัด“ไวรัสทางการเมือง”ที่ใส่ร้ายระบอบของจีน

2020-02-07 16:34:03 | สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน
Share with:

ปัจจุบัน จีนกำลังแสดงความได้เปรียบของระบอบการปกครอง และร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่ว่า นายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กลับพูดเหลวไหลและใส่ร้ายป้ายสีพรรครัฐบาลและระบอบของจีนว่าเป็นภัยคุกคามแห่งยุคสมัย ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของจีนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น คำพูดของนายไมเคิล ปอมเปโอไม่เพี่ยงแต่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม หากเป็นการขัดขวางการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ด้วย

แท้ที่จริงแล้ว ตั้งแต่นายไมเคิล ปอมเปโอ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นต้นมา การใส่ร้ายป้ายสีจีนกลายเป็นพฤติกรรมขาดเสียไม่ได้ในการเยือนต่างประเทศทุกครั้งของเขา แต่ไม่ว่าการแสดงของพวกเขาจะใช้แรงกำลังแค่ไหน ก็ไม่สามารถเอาหลักฐานที่โน้มน้าวใจออกมาได้ ข้อได้เปรียบของระบอบจีนได้รับการพิสูจน์มาแล้ว การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของจีนในขณะนี้ ก็ได้แสดงข้อได้เปรียบระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนที่ถือมนุษย์เป็นที่ตั้ง รวบรวมกำลังเพื่อทำเรื่องใหญ่

การใช้ข้อได้เปรียบของระบอบปกครองและความพยายามของชาวจีนทั้งปวง ทำให้จีนมีความมั่นใจและศักยภาพที่จะเอาชนะการแพร่ระบาดของไวรัสได้ และเมื่อผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไป จีนย่อมจะพัฒนาดียิ่งขึ้น ข้อได้เปรียบของระบอบก็จะเด่นชัดยิ่งขึ้น เพื่อแสดงบทบาทมากขึ้นในการพิทักษ์สันติภาพและการพัฒนาทั่วโลก

(Yim/Cui/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-07-2563)

崔沂蒙