เมืองหวางกาง มณฑลหูเป่ย ใช้วิธีการบริหารแบบปิดเขตชุมชนทั้งหมด

2020-02-14 17:40:58 | CRI
Share with:

ตั้งแต่เวลา 24 นาฬิกา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เมืองหวางกาง  มณฑลหูเป่ย ได้ใช้วิธีการบริหารแบบปิดเขตชุมชนทั้งหมด โดยนอกเหนือจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาด  และเจ้าหน้าที่ประกันการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐาน พลเมืองคนอื่น ๆ จะไม่สามารถเข้า-ออกเขตชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ กองบัญชาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เมืองหวางกางแถลงว่า จะยกระดับการควบคุมทั่วเมืองให้สูงขึ้น โดยจะควบคุมยานพาหนะทั้งหมดอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ นอกจากแพทย์  พยาบาล รถพยาบาล รถป้องกันการระบาด รถขนส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกัน ตลอดจนรถพิเศษ รวมถึงรถขนส่งของใช้ในชีวิตประจำวัน รถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถตำรวจ รถอื่น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า-ออก

ขณะที่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จะได้รับการจัดสรรโดยคณะกรรมการพลเมืองประจำเขตชุมชนนั้น ๆ โดยสิ่งของที่ต้องการเร่งด่วนจะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดซื้อ สำหรับผู้ที่มีไข้และเคยสัมผัสกับผู้ป่วยทั้งหมด จะถูกกักในเขตแยกโรค เพื่อติดตามดูอาการ

นอกจากนี้ กองบัญชาการป้องกันและควบคุมเมืองหวางกาง ยังระบุด้วยว่า มาตรการดังกล่าวตามหลักการมีระยะรอบ 14 วัน โดยจะยกเลิก หรือ พิจารณาดำเนินการต่อไปขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการควบคุมการระบาด

Tim/LR/ZDan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2563)

张丹