โฆษกสถานทูตจีนประจำไทยแถลงเรื่องการประชุมวิสามัญรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียนว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19

2020-02-18 15:39:27 | CRI
Share with:

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กำหนดจะเดินทางไปร่วมการประชุมวิสามัญรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียน ว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์นี้ โดยนายหวัง อี้ กับ นาย Teodoro Lopez Locsin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศประสานงานความสัมพันธ์จีน-อาเซียน จะเป็นประธานร่วมของการประชุมฯ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 10 ประเทศอาเซียนจะเข้าร่วมการประชุม ระหว่างการประชุมฯ จะมีการจัดประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจีน-อาเซียนด้วย

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนยึดหลักความรับผิดชอบต่อประชาชนจีนและประชาคมโลก จัดความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพร่างกายของประชาชนไว้เป็นอันดับแรกมาโดยตลอด ใช้มาตรการป้องกันและควบคุมรอบด้าน เคร่งครัดที่สุด จนประสบผลจริง จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่นอกมณฑลหูเป่ยของจีนมีจำนวนลดลงเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 12 วัน ส่วนผู้ป่วยที่รักษาจนหายดีแล้วมีกว่า 8,000 คน อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วประเทศควบคุมอยู่ที่ 2.29% ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยนอกมณฑลหูเป่ยอยู่ที่ 0.55% ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ในภาพรวมแล้วอยู่ในขั้นที่รักษาและควบคุมได้ จีนมีความเชื่อมั่น ความสามารถ ในการที่จะเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้

ภายใต้การชี้นำของแนวคิดการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ จีนกับประเทศอาเซียนได้รักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดและดำเนินความร่วมมือที่มีผลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ของอาเซียน ได้แสดงการสนับสนุนและประสานงานกับจีนด้วยวิธีต่างๆ สื่อถึงมิตรภาพอันล้ำค่าระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งมั่นให้เพื่อนบ้านอยู่เย็นเป็นสุขและร่วมทุกข์ร่วมสุข การที่สองฝ่ายมีมติเกี่ยวกับกำหนดเวลาจัดการประชุมวิสามัญรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียนภายในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ผ่านพ้นความยากลำบากในเวลานี้

ระหว่างการประชุมวิสามัญรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียนว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน จะชี้แจงมาตรการของจีนในการยับยั้งโรคระบาด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทุกประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาด ร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รักษาการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปกติ รวมถึงร่วมหารือเรื่องการตั้งกลไกความร่วมมือทางสาธารณสุขที่มีผลยั่งยืน การประชุมฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และเพื่อกิจการสาธารณสุขของโลก

(BO/LING/CAI) 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-04-2564)

何喜玲