จีนตอบโต้คำพูดเกี่ยวกับซินเจียงและฮ่องกงที่ผิดพลาดของบางประเทศ

2020-02-29 15:53:49 | CRI
Share with:

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่น นายเจี่ยง ตวน  เอกอัครราชทูตจีนประจำสำนักงานสหประชาชาติในนครเจนีวา และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้กล่าวในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ตอบโต้ต่อการที่ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เบลเยียม ไอซ์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก รวมถึงองค์กรเอกชน กล่าวคำพูดเกี่ยวกับซินเจียงและฮ่องกงที่ผิดพลาด

นายเจี่ยง ตวน กล่าวว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซินเจียงนั้น ไม่ใช่ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ศาสนา หรือ ชนเผ่า แต่เป็นการปราบปรามการก่อการร้ายและการแบ่งแยกประเทศ เขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงของจีน ได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ในการปราบปรามการก่อการการร้ายและการขจัดแนวคิดหัวรุนแรง เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  ปัจจุบัน ผู้เข้าอบรมทุกคนในศูนย์ฯ ได้สำเร็จการศึกษา พวกเขาประสบความสำเร็จในการหางานทำและกลับคืนสู่สังคมอย่างเป็นปกติภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาลท้องถิ่น

จีนยินดีต้อนรับ นางมิเชล บาเชเล เฆเรีย คณะกรรมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน เยือนจีนและซินเจียงในปีนี้ นอกจากนี้ จีนยังได้เชิญเอกอัครราชทูตประเทศยุโรปที่ประจำในจีนไปเยี่ยมชมซินเจียง แต่พวกเขาใช้เหตุผลหลายประการเพื่อปฏิเสธ  ประเทศเหล่านี้ไม่สนใจเยือนซินเจียง แต่กล่าวหาประเทศจีนในสภาสิทธิมนุษยชนซ้ำ ๆ ซึ่งทำให้เราสงสัยว่า พวกเขามีเจตนาอื่นทางการเมือง

ด้านปัญหาฮ่องกง  นายเจี่ยง ตวน ชี้ให้เห็นว่า กิจการฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน และห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงจากภายนอก  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เหตุการณ์ใช้กำลังรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฮ่องกง ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายและทำลายระเบียบทางสังคม ได้ทำลายความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกง ตลอดจนท้าทายหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ในขณะที่บางประเทศมองข้ามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กำลังโจมตีตำรวจด้วยอาวุธ อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตำรวจ หากยังก้าวก่ายการทำงานของตำรวจฮ่องกงที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นายเจี่ยง ตวน ยังเรียกร้องให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ละทิ้งอคติ ความเย่อหยิ่ง และหยุดการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมต่อจีน

Tim/lei/Zi

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

雷德辛