จีน-ไทย-สหรัฐฯ จัดพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020

2020-03-06 17:18:37 | สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน
Share with:

วันที่ 5 มีนาคม พิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จัดการฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020 จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดงข่อย  จังหวัดพิษณุโลก อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนแห่งนี้สร้างขึ้นโดยทหารจีน ไทย และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า ทหารทั้ง 3 ประเทศ ได้เสร็จสิ้นภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

โครงการช่วยเหลือเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยจีนได้ส่งทหาร 5 นาย เพื่อร่วมงานกับทหารไทยและสหรัฐฯ ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่มีความยาว 20.30 เมตร กว้าง 7.8 เมตร จนแล้วเสร็จให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

หลังพิธีส่งมอบ ทหารจีนได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและของใช้ประจำวันแก่โรงเรียนด้วย

(Tim/Cui/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

崔沂蒙