อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาขายผลผลิตยากจากโรคระบาด

2020-03-10 18:19:44 | CRI
Share with:

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในบางพื้นที่ของจีนตกค้างจนขายไม่ออก ขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ต่าง ๆ ของจีนได้พยายามสร้างช่องทางและลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อช่วยเกษตรกรขายผลผลิตออนไลน์

แพลตฟอร์มของเถาเป่าได้ช่วยให้เกษตรกรติดต่อกับลูกค้าคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ในร้านออนไลน์ “สาลี่ต้างซาน” กลายเป็นผลไม้ที่มียอดขายรวดเร็ว เพียงแค่ร้านเดียว ก็สามารถขายผลผลิตได้ 3 แสนกิโลกรัม

Tim/LR/ZDan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

张丹