จีนใช้มาตรการอุดหนุนทางการเงินเดินหน้าโครงการสำคัญ

2020-03-22 15:36:18 | CRI
Share with:

วันที่ 21 มีนาคม การแถลงข่าวโดยกลไกการร่วมป้องกันและควบคุมแห่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่า โครงการสำคัญๆ ทั่วประเทศเปิดดำเนินการตามปกติมากขึ้น โดยได้เดินหน้าโครงการสำคัญด้านการคมนาคม ชลประทาน และพลังงานอย่างเป็นระบบ

ตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนเป็นต้นมา กระทรวงการคลังได้ประกาศมาตรการหลายข้อเพื่อประกันโครงการที่ลงทุนไปแล้วให้เปิดดำเนินการตามปกติอีกครั้ง

สถิติจากคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติระบุว่า โครงการทางหลวงหลักและโครงการขนส่งทางเรือเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว 97% ส่วนโครงการท่าอากาศยานเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว 87%

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-04-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-04-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-04-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-04-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-04-2563)