จีนออกนโยบายสนับสนุนแรงงานชนบทและนักศึกษาจบใหม่มีงานทำ

2020-03-24 14:27:58 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

ภายใต้การระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการคนงานในระยะสั้นของวิสาหกิจลดต่ำลง มีผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานชนบท และการหางานทำของนักศึกษาจบใหม่ นายเกา เก่า รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปแห่งชาติจีนระบุที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคมว่า ที่ผ่านมาท้องที่ต่างๆ ของจีนกับหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้อง ออกนโยบายอย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มการสนับสนุนต่อวิสาหกิจในการรักษาตำแหน่งงานอย่างมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกัน บนพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรค ผลักดันวิสาหกิจให้ฟื้นฟูการผลิตและทำงานอย่างเป็นขั้นตอน พยายามทำให้เศรษฐกิจและการมีงานทำมีเสถียรภาพ

ภายหลังการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจแบ่งปันกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่างๆ ในจีน แสดงความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด รูปแบบการประกอบธุรกิจชนิดใหม่ๆ เช่น การพบแพทย์ออนไลน์ การทำงานออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ การรับส่งของแบบไม่สัมผัส ฯลฯ พัฒนาอย่างรวดเร็ว แสดงบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรค ผลักดันการฟื้นฟูการผลิตและการกลับสู่ตำแหน่งงาน การประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมการบริโภค และการประกันการมีงานทำให้มีเสถียรภาพต่อไปในอนาคต คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนจะเดินหน้าปฏิบัติการ “อินเตอร์เน็ต+” อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นตลาด และสร้างตำแหน่งงานมากยิ่งขึ้น

BO/LF/ZI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-04-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-04-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-04-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-04-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-04-2563)