คลังสมองโลกาภิวัตน์เรียกร้อง 10 ข้อ เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือโควิด-19

2020-03-31 17:32:12 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_智库

วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา คลังสมองโลกาภิวัตน์ (CCG) ประกาศรายงานเรื่อง "การเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆ เพื่อรับมือกับโควิด-19" โดยมีข้อเสนอ 10 ข้อในการร่วมกันรับมือกับโควิด-19 จากการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่อุตสาหกรรม ความปลอดภัยด้านธัญญาหารของโลก ตลอดจนการร่วมกันบุกเบิกยารักษาและวัคซีน เป็นต้น ได้แก่

1. สนับสนุนเวทีความร่วมมือพหุภาคี ดำเนินกิจการทางการทูตระดับสูงเพื่อรับมือกับโควิด-19 ขยายบทบาทของกลุ่มประเทศจี 20 ในความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการรับมือกับโควิด-19 และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

2. สนับสนุนให้องค์การอนามัยโลกขยายบทบาทมากขึ้นในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับโควิด-19 ผลักดันการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการบริหารและประสานงานด้านสาธารณะสุขโลก

3. รักษาความมั่นคงของห่วงโซ่คุณค่า ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่อุตสาหกรรมของโลกผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างแรงกระตุ้นใหม่ให้กับเศรษฐกิจโลก

4. ให้จีนกับสหรัฐฯ เพิ่มการติดต่อ เพื่อบรรลุความรับรู้ร่วมกันด้านการค้าทวิภาคีที่เกี่ยวกับเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการรับมือกับโควิด-19 ของโลก

5. สนับสนุนองค์การการค้าโลกมาเข้ามามีส่วนร่วม ผลักดันความสะดวกการค้าสิ่งของจำเป็นฉุกเฉิน และความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทาน

6. รักษาความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อใช้เป็นกำลังหลักในการรับมือกับโควิด-19 ให้ความช่วยเหลือกับประเทศและเขตแคว้นที่มีระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอ

7. ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ แบ่งปันสถิติ และผลการศึกษา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการคิดค้นยา และวัคซีนที่เกี่ยวข้อง

8. ทางการท้องถิ่นและกำลังทางสังคมสามารถให้ความช่วยเหลือและดำเนินการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื่อรวบรวมกำลังมากขึ้นจากทั่วโลก

9. ประกันความมั่นคงของการค้าผลิตผลการเกษตรทั่วโลก เพิ่มการบริหารด้านความปลอดภัยของธัญญาหารโลกผ่านความร่วมมือพหุภาคีและความร่วมมือระดับภูมิภาค

10. ริเริ่มและส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ เพิ่มความมั่นใจด้านความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศ

Bo/Ldan/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2563)

李丹丹