คนจีนใช้อินเตอร์เน็ตทะลุ 900 ล้านคน

2020-04-28 15:52:40 | CRI
Share with:

วันที่ 28 เมษายน  ศูนย์สารสนเทศอินเตอร์เน็ตของจีน(CNNIC)ประกาศตัวเลขสถิติว่าด้วยการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีน  โดยระบุว่าจีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 900 ล้านคน  แต่ละคนจะใช้เวลาในอินเตอร์เน็ตประมาณ 30.8 ชั่วโมง/สัปดาห์

รายงานดังกล่าวระบุว่าจนถึงเดือนมีนาคมปี 2020 จีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 904 ล้านคน  ซึ่งเพิ่มขึ้น 75,080,000 คน เมื่อเทียบกับปี 2018   อัตราการใช้อินเทตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่คิดเป็น 64.5%  คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าอินเตอร์เน็ตมีถึง 897 ล้านคน  คิดเป็น 99.3% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งหมด

เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า  อัตราส่วนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี  และอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.5% และ 20.8%  อัตราส่วนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี อยู่ที่17.6%  ส่วนคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปคิดเป็น 16.9%

ด้านการศึกษา คนจีนที่ใช้อินเตอร์เน็ตที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีจำนวน 19.5% เมื่อพิจารณาจากรายได้  คนที่มีรายได้ระหว่าง 2,001-5,000 หยวน ใช้อินเตอร์เน็ต 33.4%  ผู้มีรายได้ 5,000 หยวนขึ้นไป ใช้อินเตอร์เน็ตคิดเป็น 27.6% ของคนใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด  ส่วนคนที่มีรายได้ไม่ถึง 1,000 หยวนหรือ 4,000 บาท คิดเป็น 20.8% ของคนจีนที่ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด (Bo/Zhou)

 

 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2563)

周旭