ผลการสำรวจ 23 กลุ่มเศรษฐกิจสะท้อนจีนแผ่นดินใหญ่พอใจกับการควบคุมโรคของรัฐบาลมากที่สุด

2020-05-08 17:27:44 | CRI
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Blackbox Research ซึ่งเป็นสถาบันอิสระในการสำรวจความคิดเห็นของสิงคโปร์ ได้ประกาศรายงานผลการสำรวจผู้คนในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาล โดยรายงานชี้ว่า คนจีนแผ่นดินใหญ่พอใจกับการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลมากที่สุด ขณะที่ ผู้คนในประเทศตะวันตกไม่พอใจต่อการตอบสนองของรัฐบาลในการรับมือกับโรคระบาดโดยทั่วไป

图片默认标题_fororder_11

ระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน Blackbox Research ร่วมกับ Toluna  ซึ่งเป็นสถาบันสำรวจผู้บริโภคระหว่างประเทศ ได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 12,592 คน จากกลุ่มเศรษฐกิจ 23 แห่งทั่วโลก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18 - 80 ปี และ 2 ใน 3 มีระดับการศึกษาสูง

การสำรวจครั้งนี้ มีตัวชี้วัดหลัก 4 ประการ ในการประเมินมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาล ได้แก่ ความเป็นผู้นำทางการเมือง ความเป็นผู้นำของภาคธุรกิจ การควบคุมการระบาดในชุมชน ท้องถิ่น และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนระดับประเทศในช่วงวิกฤต

ในการสำรวจครั้งนี้ กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียโดยรวมมีคะแนนสูง  ขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในอันดับแรกด้วยคะแนนรวม 85 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกที่ 45 คะแนน

Tim/Patt/Zdan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-04-2564)

彭少艾