จีนมีอัตราฟื้นฟูการทำงานของวิสาหกิจขนาดย่อมถึงร้อยละ 80

2020-05-09 17:25:51 | CRI
Share with:

วันที่ 8 พฤษภาคม สหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งชาติจีน รายงานว่า การรวบรวมเงินทุนของวิสาหกิจขนาดย่อมของจีน ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ปีนี้ที่รัฐบาลจีนลดอัตราส่วนสำรองเงินฝาก การปล่อยสินเชื่อของธนาคารกลาง และการสนับสนุนการรวบรวมเงินทุนแก่สถาบันการเงินจำนวน 3 ครั้ง ให้เงินทุนต้นทุนต่ำจำนวน 3,550,000 ล้านหยวน แก่สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีเงินทุน ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับการปล่อยสินเชื่อนั้น ร้อยละ 95 มีความมั่นใจต่อการพัฒนาในอนาคตหลังควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างคงที่

สหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งชาติจีน ทำการสำรวจวิสาหกิจขนาดย่อมจำนวน 150,000 แห่ง พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมกว่าร้อยละ 80 เห็นว่า สินเชื่อที่ได้รับนั้นง่ายกว่าและสะดวกกว่าเมื่อสามปีก่อน

Tim/kt/zdan

00:00:00

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-01-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-01-2565)

张楠