มณฑลซานซีดำเนินนโยบายช่วยอพยพกลุ่มผู้ยากจนไปต่างถิ่นอย่างต่อเนื่อง

2020-05-11 16:42:13 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

สำนักข่าวซินหวา รายงานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มณฑลซานซีออกมาตรการ 26 ประการ ผลักดันการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากจนที่อพยพไปต่างถิ่นให้สามารถอยู่เย็นเป็นสุข

มณฑลซานซี ตั้งอยู่บนที่ราบสูงดินเหลือง อำเภอยากจนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาเยียนซาน ไท่หังซาน และหลี่ว์เหลียงซาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของคนพื้นที่สูง มณฑลซานซีได้ทุ่มเทกำลังอย่างมากในการอพยพชาวบ้านยากจนจากเขตภูเขา ทำให้จนถึงปัจจุบัน มีการสร้างแหล่งชุมชนสำหรับผู้ยากจนแล้วเสร็จ 1,502 แห่ง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้เสร็จสิ้นการอพยพประชากรยากจน 362,000 คน  พร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นฐานประชากรอีก 110,000 คนในขั้นพื้นฐาน

Tim/Ping/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-01-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-01-2565)

许平平