จีนเร่งสร้างการพัฒนาใหม่ในภาคตะวันตก

2020-05-18 16:50:29 | CRI
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรีจีนประกาศ “ข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างการพัฒนาภาคตะวันตกในยุคใหม่” โดยได้กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนทางตะวันตกของจีนมีฐานะพอกินพอใช้ในปี 2020 และพัฒนาเทียบเท่ากับทางภาคตะวันออกของจีนในปี 2035 ซึ่งทางตะวันออกของจีนจะเป็นพื้นที่ที่พัฒนาค่อนข้างเร็ว

ข้อเสนอดังกล่าวเรียกร้องให้ส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยคุณภาพประสิทธิภาพ และความเท่าเทียม ประกันให้ทางตะวันตกของจีนปรับสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศ บรรยากาศการประกอบธุรกิจ การเปิดกว้างและนวัตกรรมให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อพัฒนาเป็นสังคมพอกินพอใช้ร่วมกับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ในปี 2035 เป้าหมายการทำให้ภาคตะวันตกมีความทันสมัย และเทียบเท่ากับภาคตะวันออกทั้งทางด้านการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ส่งเสริมการขจัดความยากจนทางภาคตะวันตก และพยายามทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่กลับไปยากจนอีก ประกันให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ยากจนทางตะวันตกขจัดความยากจนให้หมดสิ้นในปีนี้ พร้อมเข้าร่วมการสร้างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สนับสนุนเขตซินเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก สร้างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม และศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง วัฒนธรรม และการรักษาพยาบาล ยกระดับความร่วมมือและการเปิดกว้างของเขตหยุนหนานและอนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ในขณะเดียวกัน ยังระบุว่าต้องยืนหยัดแนวคิด “ภูเขาเขียวน้ำใสเป็นภูเขาทองและภูเขาเงิน” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยืนหยัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างการพัฒนา โดยเฉพาะทรัพยากรทางระบบนิเวศทางแม่น้ำฉางเจียง แม่น้ำหวงเหอ ส่งเสริมการป้องกันมลพิษทางอากาศ ยกระดับความสามารถในการรับมือกับอากาศที่เลวร้าย จัดการและปรับปรุงคุณภาพดินของภาคตะวันตก ผลักดันการประหยัดพลังงานและลดคาร์บอน เป็นต้น

Bo/Chu/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2563)

韩楚