ปธน. จีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 73

2020-05-19 13:40:55 | CRI
Share with:

วันที่ 18 พฤษภาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 73 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมทางไกล

เนื้อหาของสุนทรพจน์มีใจความที่เน้นถึงการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางสาธารณสุขครั้งรุนแรงที่สุดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ประชาชนประเทศต่างๆ ยืนหยัดด้วยความกล้าหาญ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข จีนยืนหยัดหลักการที่ประชาชนต้องมาก่อน ให้ควมสำคัญกับชีวิต มีท่าทีเปิดกว้าง โปร่งใสและรับผิดชอบ ยืนหยัดแนวคิดการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ มีความรับผิดชอบต่อทั้งความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการสาธารณสุขทั่วโลก ปัจจุบันงานป้องกันการแพร่ระบาด แสดงบทบาทขององค์การอนามัยโลกในการเป็นผู้นำ ส่งเสริมการสนับสนุนประเทศแอฟริกา ส่งเสริมการบริการทางสาธารณสุข ฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายสี จิ้นผิง ยังประกาศมาตรการผลักดันความร่วมมือในการต่อต้านไวรัสทั่วโลก 5 ประการ เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ จับมือกันสร้างประชาคมทางสาธารณสุขโลก พร้อมข้อเสนออีก 6 ประการในการป้องกันโรคระบาด เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ จัดสรรกำลังทางการรักษาพยาบาลและสิ่งของจำเป็นอย่างเหมาะสม ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ เช่นการป้องกัน การกักตัวผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัย การตรวจสอบ การรักษาและการตรวจหาผู้ติดเชื้อ เป็นต้น ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเร็วที่สุด และป้องกันการระบาดข้ามแดน ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล ดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยวิธีการตรวจสอบ การรักษาและการวิจัยยา เป็นต้น

图片默认标题_fororder_微信图片_20200519102612

นายสี จิ้นผิง ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกส่งเสริมการสนับสนุนทางการเมืองและการลงทุนต่อองค์การอนามัยโลก ใช้ทรัพยากรร่วมกันเอาชนะไวรัส ยกระดับการรับมือกับเหตุการณ์สาธารณสุขฉุกเฉิน สร้างศูนย์สำรองอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันโรคระบาดของโลกและภูมิภาค พร้อมระบุว่า จีนจะสรุปประสบการณ์และบทเรียนในครั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โลกได้รับการควบคุม ซึ่งงานนี้ต้องการการชี้นำทางวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก

นอกจากนี้ นายสี จิ้นผิง ยังประกาศว่า เพื่อผลักดันความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดของโลก จีนจะมอบเงินจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์ภายในสองปี เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคระบาดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา จีนจะร่วมมือกับสหประชาชาติ ติดตั้งคลังและศูนย์การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรมที่ประเทศจีน พยายามประกันห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด สร้างช่องทางการขนส่งและอำนวยความสะดวกในเรื่องการผ่านศุลกากร พร้อมจะสร้างกลไกความร่วมมือกับโรงพยาบาลในแอฟริกาจำนวน 30 แห่ง สร้างสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคระบาดที่แอฟริกา ช่วยแอฟริกายกระดับความสามารถป้องกันโรคระบาด หลังจากจีนประสบผลสำเร็จในการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนแล้ว จะช่วยประเทศกำลังพัฒนาให้สามารถมีวัคซีนใช้ พร้อมส่งเสริมกำลังสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีแรงกดดัน ให้หลุดพ้นจากความยากลำบากในเร็ววัน

Bo/Chu/Zi

00:00:00

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-12-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-12-2563)

韩楚