จีนจะทุ่มสุดตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายสร้างสังคมพอกินพอใช้รอบด้านในปี 2020

2020-05-22 10:27:42 | CMG
Share with:

ปี 2020 รัฐบาลจีนจะเน้นการรักษาเสถียรภาพด้านการมีงานทำ ประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เอาชนะอุปสรรคการหลุดพ้นจากภาวะยากจน พยายามบรรลุเป้าหมายสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านให้ได้

อนึ่ง รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนที่ยื่นต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ได้ระบุเป้าหมายปีนี้ไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องการว่าจ้างงานในเมืองนั้นจะต้องมีมากกว่า 9 ล้านคน และอัตราว่างงานในเมืองจะอยู่ที่ประมาณ 6%

เนื่องจากทั่วโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19 และมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้า ทำให้การพัฒนาของจีนต้องเผชิญหน้ากับปัจจัยที่ยากจะคาดการณ์ได้หลายประการ รัฐบาลจีนจึงไม่ได้เสนอเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2020 ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานยังระบุว่า การทำเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อการชี้นำฝ่ายต่างๆให้รวมกำลังกันสร้าง “6มั่นคง” คือ การมีงานทำ การเงิน การค้าต่างประเทศ ทุนต่างชาติ การลงทุน และเป้าหมายการคาดการณ์ กับ “6ประกัน” ได้แก่ การมีงานทำของพลเมือง ชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐาน องค์หลักของตลาด ความปลอดภัยของธัญญาหารและพลังงาน ความมั่นคงของห่วงโซ่ทางอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และการหมุนเวียนในชั้นล่าง โดยเน้นว่าจะการรักษาความมั่นคงของการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในภาพรวม จะใช้วิธีการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอก ก้าวไปบนทางที่สามารถรับมือกับการโหมกระหน่ำได้อย่างมีประสิทธิผล และบรรลุซึ่งการหมุนเวียนที่ดี

รายงานยังเน้นว่า ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดภายใต้ภาวะปกติอย่างเคร่งครัดต่อไป  และปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีต่อเนื่อง

Yim/LR/Patt

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-05-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-05-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-05-2563)

刘榕