จีนจะปรับปรุงกลไกประกอบการรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบตลาดให้สมบูรณ์แบบ

2020-05-22 11:00:07 | CMG
Share with:

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนที่ยื่นต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ระบุว่า จีนจะทำการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจระยะ 3 ปี ปรับปรุงกลไกกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐให้สมบูรณ์แบบ ปฏิรูปกรรมสิทธิ์ผสมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  รัฐวิสาหกิจจะต้องเน้นความรับผิดชอบและภารกิจหลัก ปรับปรุงกลไกการประกอบการให้เข้าสู่ระบบตลาดที่สมบูรณ์แบบ เสริมกำลังการแข่งขันที่เป็นแก่นแท้  นอกจากนี้ รายงานยังเน้นให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนให้ดีขึ้น ประกันให้วิสาหกิจภาคเอกชนมีความเสมอภาคในการได้รับปัจจัยสำคัญในการผลิตและการสนับสนุนทางนโยบาย  ยกเลิกข้อกำหนดที่ไม่สมเหตุสมผลที่เกี่ยวพันกับวิสาหกิจ  ให้องค์กรรัฐชดเชยเงินที่ติดค้างกับวิสาหกิจภาคเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกำหนด ส่งเสริมให้องค์เศรษฐกิจที่ไม่ใช่ของภาครัฐพัฒนาไปด้วยดี

Yim/LR/Patt

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-05-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-05-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-05-2563)

刘榕