ซินเจียงใช้กลยุทธ์สร้างงาน แต่ไม่“ บังคับใช้แรงงาน”

2020-06-21 16:22:41 | CRI
Share with:

จากคำกล่าวอ้างถึงการที่ "ซินเจียงมีการบังคับใช้แรงงานของชนกลุ่มน้อย " นายรึเหอหม่านเจียง ต๋าอู่ถี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล และประกันสังคมของเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง  กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มต่อต้านจีนภายใต้การนำขององค์กรและบุคคลในสหรัฐฯ และประเทศตะวันตก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซินเจียงได้นำกลยุทธ์การจ้างงานและนโยบายการมีงานทำ โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนชนกลุ่มน้อยจากเผ่าต่างๆ   มีการหางานทำที่มีคุณภาพ และการรับสมัครงานที่ดียิ่งขึ้น ภายในสิ้นปี 2019 มีตลาดแรงงานในระดับอำเภอขึ้นไป จำนวน 104 แห่งภายในซินเจียง  ให้บริการจัดหางานกว่า 20 ล้านคน/ครั้ง ในเวลาเดียวกัน ซินเจียงก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนทำงาน และผู้ใช้แรงงานของชนเผ่าต่างๆ จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากชนเผ่า เพศและความเชื่อทางศาสนา ตามหลักการของความเสมอภาคและความสมัครใจ พวกเขาได้ลงนามใน“ สัญญาการทำงาน” กับบริษัทตามกฎหมาย มีความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และจะได้รับสวัสดิการทางสังคมด้วย

Bo/Lei/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

雷德辛