กัมพูชาจัดพิธีลงนามกองทุนความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

2020-06-24 13:52:33 | CRI
Share with:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 23 มิถุนายน ที่อาคารกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา มีจัดพิธีลงนามโครงการกัมพูชาประจำปี 2020 : กองทุนเฉพาะความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยนายปรัก สุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา นายหวัง เหวินเทียน เอกอัครราชทุตจีนประจำกัมพูชาได้เข้าร่วมพิธีลงนาม

นายปรัก สุคนกล่าวว่า โครงการกัมพูชาปี 2020 : กองทุนเฉพาะความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงนี้ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ยอดการลงทุนกว่า 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบท ทรัพยากรน้ำ การเกษตร การบิน การศึกษาและมรดกวัฒนธรรม เป็นต้น

(Yim/Lin/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

林钦亮