มณฑลเจ้อเจียงจัดกิจกรรมแจกบ๊ะจ่างแก่ชาวจีนโพ้นทะเล

2020-06-26 16:58:52 | CRI
Share with:

สำนักข่าวจีน รายงานว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลบ๊ะจ่าง เทศกาลดั้งเดิมของจีน หน่วยงานต่าง ๆ ด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งรวมถึงสมาคมส่งเสริมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความผูกพันของชาวจีนโพ้นทะเลมณฑลเจ้อเจียง และสมาคมส่งเสริมธุรกิจอาหารจีนของสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลมณฑลเจ้อเจียง ร่วมจัดกิจกรรมแจกบ๊ะจ่างเพื่อให้ความอบอุ่นและเอาใจใส่ชาวจีนโพ้นทะเลในมณฑลเจ้อเจียงที่กระจัดกระจายในอิตาลี สเปน  ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย ฮังการี สหรัฐฯ และบราซิล รวม 10 ประเทศ โดยแต่ละประเทศมีการแจกบ๊ะจ่างจำนวน 1,500 ชุด แต่ละชุดมี 6 ชิ้น รวมแล้วกว่า 9 หมื่นชิ้น

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลและสมาคมอาหารจีนของชาวจีนโพ้นทะเลในบรรดาประเทศดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างแข็งขันตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับห่อบ๊ะจ่าง การช่วยกันห่อบ๊ะจ่าง ไปจนถึงการเดินทางไปแจกบ๊ะจ่าง ซึ่งช่วยให้บรรดาชาวจีนโพ้นทะเลสัมผัสถึงบรรยากาศของเทศกาลบ๊ะจ่างในต่างประเทศ (Tim/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

周旭