ปักกิ่งคุมเข้มการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจัดเพิ่มครูผู้ช่วยดูแลสุขอนามัยในการสอบ

2020-06-30 11:04:41 | CMG
Share with:

การแถลงข่าวการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จัดขึ้นโดยทางการกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนระบุว่า การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของกรุงปักกิ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 4วัน ในระหว่างวันที่7-10กรกฎาคม ซึ่งวันที่ 7และ 8จะเป็นการสอบทั่วประเทศ โดยจะสอบภาษาจีน คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ และวันที่ 9- 10 กรกฎาคมจะจัดการสอบเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป รวมถึง การเมือง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาทั้งหมด 6วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสอบสามวิชา

ในช่วงการสอบ สนามสอบแต่ละแห่งจะเตรียมห้องสอบสำรอง1-3แห่ง และเพิ่มครูผู้ช่วยอีกหนึ่งคนจากหน่วยงานสุขอนามัยการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อมาดูแลห้องสอบ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ

Bo/LR/ZDan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-04-2564)

刘榕