คำกล่าวของรมต.ไทยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย

2020-07-01 13:43:56 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ผมขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการรำลึกถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและผลความสำเร็จทางการเจริญความสัมพันธ์ที่ผ่านมา รวมถึงมองไปข้างหน้าเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน  

ตลอดชีวิตการทำงานเกือบ ๕๐ ปีในด้านการต่างประเทศของผม ผมดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการวางรากฐาน ฟูมฟักและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้เจริญงอกงามจนพัฒนาสู่ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐบาลเอกชนและประชาชน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและภาพยนตร์และละคร ตลอดจนสาขาแห่งอนาคต อาทิ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ start-up

ที่ผ่านมา รัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามทุกข์และยามสุข ซึ่งน้ำใจและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้สะท้อนคำกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นว่า “ไทยกับจีนใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน” 

ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างกัน ไทยกับจีนจะสามารถร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อทั้งสองประเทศ ภูมิภาคและประชาคมโลกโดยรวมตราบนานเท่านานต่อไป

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)

郑元萍