นักวิชาการจุฬาฯ สนับสนุน“กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง”

2020-07-22 15:36:52 | CRI
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความสนับสนุน“กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง”

โดยระบุว่า เมื่อมีอิทธิพลจากภายนอกเข้าแทรกแซง ก่อการเคลื่อนไหวด้วยกำลังรุนแรงที่มุ่งทำลายความมั่นคงแห่งชาตินั้น เป็นสิ่งที่ประเทศใดล้วนไม่สามารถอดทนได้ นี่เป็นเบื้องต้นของการกำหนดกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของประเทศต่างๆ ก่อนหน้านี้ ฮ่องกงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีองค์กรจัดตั้ง การวางแผนและมีอิทธิพลต่างประเทศเข้าร่วม ดังนั้น การที่จีนออก“กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง” เป็นสิ่งที่จำเป็นและทันเวลา

ดร.ปิติ ศรีแสงนาม กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ประเทศใดๆ ล้วนต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อความมั่นคงแห่งชาติประสบภัยคุกคาม ก็จะจัดการตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขณะที่เกิดความผันผวนทางการเมืองและในช่วงการระบาดของโควิด รัฐบาลไทยก็จะประกาศใช้ “กฎหมายภาวะฉุกเฉิน” ทั้งนี้เป็นวิธีการที่จำเป็นในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติไทย ที่ประเทศสหรัฐฯ และยุโรปก็ทำแบบนี้เช่นกัน

ขณะกล่าวถึงปัญหาประเทศตะวันตกบางประเทศเข้าแทรกแซงกิจการฮ่องกงนั้น ดร.ปิติ ศรีแสงนาม กล่าวว่า การบังคับให้ทั่วโลกต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยประเทศตะวันตกนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  จีนมีมณฑลและเขตปกครองตนเองกว่า 30 แห่ง จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับสภาพของตน ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีน จึงสมเหตุสมผลที่จะจัดเข้าระบบมาตรฐานของจีน

(Yim/Lin/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)

林钦亮