บทวิเคราะห์ :“ข้อเสนอของจีน”ให้สัญญาณสนับสนุน AIIB เป็นเวทีพัฒนาพหุภาคีอย่างเด็ดเดี่ยว

2020-07-30 13:51:45 | CMG
Share with:

“ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย ควรเป็นเวทีใหม่ในการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของประเทศสมาชิก และผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” เป็นคำแนะนำของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในพิธีเปิดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ปธน.สี จิ้นผิงยังได้เสนอข้อเสนอ 4 ประการ  โดยเน้นการพัฒนา AIIB ให้เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีแบบใหม่ที่ผลักดันการพัฒนาร่วมกันของทั่วโลก เป็นเวทีการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแบบใหม่ที่ทันสมัย เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแบบใหม่ที่มีมาตรฐานสูง และเป็นแบบอย่างใหม่แห่งความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีความสลับซับซ้อนยิ่ง “ข้อเสนอของจีน”ดังกล่าวได้ให้สัญญาณสนับสนุนแนวคิดพหุภาคีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญและความรับผิดชอบของจีนในฐานะประเทศใหญ่ของโลก

ปัจจุบัน ด้วยผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 การค้าและการลงทุนในขอบเขตทั่วโลกลดน้อยลงอย่างมาก แนวคิดพหุภาคีกำลังเผชิญกับความท้าทายและแรงกระเพื่อมมากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลากว่า 4 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเป็นต้นมา AIIB ในฐานะองค์กรการเงินพหุภาคีใหม่ ยืนหยัดในหลักการการปรึกษาหารือและแบ่งปันผลการพัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความเป็นพหุภาคี และผลักดันการปรับปรุงการบริหารจัดการเศรษฐกิจทั่วโลกให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะกล่าวสุนทรพจน์ ปธน.สี จิ้นผิงแสดงความชื่นชมอย่างเต็มที่ต่อผลงานของ AIIB โดยชี้ว่า AIIB กำลัง “มีเพื่อนมากขึ้นทุกวัน มีหุ้นส่วนมากขึ้นทุกวัน และมีคุณภาพความร่วมมือสูงขึ้นทุกวัน” ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีแบบใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพสูงและสะอาดโปร่งใส

Yim/Lu/Zdan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

陆永江