มณฑลกุ้ยโจวเสริมการขนส่งห้องเย็นช่วยเกษตรกรขจัดความยากจน

2020-08-03 17:20:45 | CCTV
Share with:

ซีซีทีวีรายงานว่า มณฑลกุ้ยโจวพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่จำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์ของพื้นเมือง มุ่งสร้างระบบขนส่งห้องเย็นช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ขจัดความยากจน

เมื่อสิบปีที่แล้วคลังห้องเย็นของมณฑลกุ้ยโจวมีจำนวน 1.07% ของทั่วประเทศเท่านั้น แม้จะมีขนาดเล็กและยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรน้อยและไม่ค่อยมีการค้าขาย แต่หลายปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นการขจัดความยากจน เกษตรกรกุ้ยโจวเริ่มเปลี่ยนจากการเพาะปลูกเพียงรูปแบบเดียวไปเป็นธุรกิจการผลิตที่ผสมผสาน สินค้าเริ่มขยายสู่พื้นที่อื่นด้วยการขนส่ง เช่น ใบชา พริกและสาลี่ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้พัฒนาน้ำมันพืช ถั่วชนิดต่างๆ สมุนไพรจีน เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้อื่นๆ ทำให้ต้องพัฒนาระบบขนส่งห้องเย็นเพื่อสนองความต้องการและขยายขอบเขตการจำหน่ายสินค้าสดใหม่

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา มณฑลกุ้ยโจวได้มุ่นมั่นพัฒนาระบบขนส่งห้องเย็นเป็นเวลา 3 ปี และได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดี คลังห้องเย็นของมณฑลกุ้ยโจวได้ขยายพื้นที่เป็น 368% ผลิตผลทางการเกษตรสามารถจำหน่ายไปยังทั่วประเทศจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงดูไบโดยขยายวงกว้างขึ้นจากเดิมในพื้นที่ไม่เกิน 300 กิโลเมตร

Bo/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

许平平