จีนเปิดใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน

2020-08-11 15:29:30 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 11 สิงหาคม ศูนย์แลกเปลี่ยนบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี โดยมีแผนการสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนบิ๊กดาต้าที่มีบทบาทมากที่สุดในภูมิภาคจีน-อาเซียน ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ระบบ infoport ระหว่างจีน-อาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัล

จีนเปิดใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน_fororder_20200811bbw1

ทั้งนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวถือเป็นศูนย์กลางข้อมูลของจีนและภูมิภาคอาเซียน เปิดให้บริการอย่างครบวงจร ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การคำนวณวิเคราะห์ การให้คำปรึกษา ฯลฯ ต่อหุ้นส่วนความร่วมมือบนแพลตฟอร์ม และให้บริการต่ออุตสาหกรรมการเงิน การจราจร การเกษตร และการค้า ฯลฯ ในขั้นตอนสำคัญ ๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูล การตลาด การผลิตอัจฉริยะ

จีนเปิดใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน_fororder_20200811bbw2

ทางการของเขตกว่างซีระบุว่า การก่อตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้น ต่อไปเขตกว่างซีจะขับเคลื่อนการหมุนเวียนขององค์ประกอบข้อมูลให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมธุรกิจด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น

(Bo/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-09-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (26-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

晏梓