บทวิเคราะห์ : กุญแจสำคัญในการแก้ไขวิกฤตชายแดนจีน-อินเดียคือการปฏิบัติตามฉันทามติ

2020-09-12 15:59:20 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พบปะกับ  นายสุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย รัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้บรรลุความเห็นร่วมกัน 5 ประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-อินเดีย อันมีบทบาทเชิงบวกต่อการฟื้นฟูและพิทักษ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณชายแดน

การปฏิบัติตามความเห็นร่วมกัน คลี่คลายสถานการณ์ หลีกเลี่ยงการทวีความรุนแรง เจรจาหารือกัน และสร้างความเชื่อถือต่อกัน เป็นเนื้อหาหลักของความเห็นร่วมกัน 5 ประการ สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายในการรับมือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น อีกทั้งยังฟื้นฟูความเชื่อถือทางการเมืองอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสองประเทศต่างพิจารณาแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายจากแง่มุมทางยุทธศาสตร์ และกำหนดทิศทางที่ถูกต้องในการรับมือปัญหาในปัจจุบัน

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในฐานะที่ทั้งสองต่างเป็นประเทศกำลังพัฒนาใหญ่ที่สุด  และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีจำนวนประชากรกว่า 1,000 ล้านคน  จีน-อินเดียต่างเผชิญภาระหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมสถานการณ์โรคระบาด รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือ ไม่ใช่การปะทะกัน ดังที่นายหวัง อี้ กล่าวขณะพบปะกับนายสุพรหมณยัม ชัยศังกระว่า จีน-อินเดียมีความขัดแย้งกันบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่ควรจัดการความขัดแย้งเหล่านี้ด้วยวิธีที่เหมาะสมท่ามกลางความสัมพันธ์ทวิภาคี สิ่งที่สำคัญ คือ ควรยืนหยัดความเห็นร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็คือ จีน-อินเดียไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อกัน แต่เป็นโอกาสการพัฒนาซึ่งกันและกัน

ด้านนายสุพรหมณยัม ชัยศังกระ กล่าวว่า “แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอินเดีย-จีนนั้น อาจต้องมีการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนเป็นเงื่อนไข และไม่อยากให้มีการย้อนกลับไปในอดีตอีก”  ทั้งนี้ จึงหวังว่า มุมมองที่มีเหตุผลนี้จะกลายเป็นแนวคิดกระแสหลักของอินเดียในเรื่องความสัมพันธ์ต่อจีน

(Tim/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-09-2563)

晏梓