บทวิเคราะห์ :“ช่วยชีวิตอย่างไม่ลดละ”สาเหตุสำคัญที่จีนมีผลงานต้านโควิด-19

2020-09-16 17:47:51 | CRI
Share with:

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลกอย่างรุนแรง จีนสามารถป้องกันและควบคุมโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมการระบาดและทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก การช่วยชีวิตอย่างไม่ลดละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จีนมีผลงานด้านการต้านโควิด-19 ประสบการณ์ของจีนดังกล่าวเป็นที่น่าศึกษาเรียนรู้ของประเทศต่าง ๆ

ในช่วงต้านโควิด-19 จีนระดมกำลังจากทั่วประเทศ ใช้เวลากว่า 10 วันสร้างโรงพยาบาล 2 แห่งที่มีพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร เปลี่ยนสถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้าคิวรอเตียงเป็นสภาวะที่มีเตียงคอยให้บริการผู้ป่วยในเวลาเพียง 22 วัน  นอกจากนี้ จีนยังใช้หลักการที่ว่า “พบผู้ป่วยแต่เนิ่น ๆ รายงานตัวแต่เนิ่น ๆ  กักตัวแต่เนิ่น ๆ และรักษาแต่เนิ่น ๆ” ในการควบคุมโควิด-19 ระบาด จีนใช้หลักการ  “รวบรวมผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากร เพื่อให้การรักษาแบบรวมศูนย์” เพื่อประกันให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษา จีนเคารพและปฏิบัติต่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ที่เมืองอู่ฮั่นมีเด็กป่วยเป็นโควิด-19 จำนวน 780 คน เข้ารับการรักษาจนหายดีและออกจากโรงพยาบาลได้ ในจำนวนนี้ เด็กอายุน้อยที่สุดเป็นทารกแรกเกิดวัยเพียง 30 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยอายุมากสุด คือ 108 ปี อัตราการรักษาหายในผู้สูงอายุมีถึง 70% จีนรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือมีเงื่อนไขใด  ๆ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยทั่วไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 21,500  หยวน ส่วนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยอาการหนักมีมูลค่าเกินกว่า 150,000 หยวน  ขณะที่ค่าการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยอาการวิกฤตและอันตรายถึงชีวิตสูงถึงคนละหลายแสนหยวนไปจนเกินหนึ่งล้านหยวน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รัฐบาลจีนเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด

การช่วยชีวิตอย่างไม่ลดละแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า ชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถือเป็นค่านิยมและหลักจริยธรรมทางการเมืองในระบบการบริหารของจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

(Tim/Zhou/ Lu)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-09-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-09-2563)

周旭