หวังอี้ร่วมประชุมทางไกลสถานการณ์ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและชูข้อเสนอ 3 ประการ

2020-10-21 15:29:34 | CRI
Share with:

หวังอี้ร่วมประชุมทางไกลสถานการณ์ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและชูข้อเสนอ 3 ประการ_fororder_20201021wy1

วันที่ 20 ตุลาคม นายหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ที่จัดโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลที่กรุงปักกิ่ง

นายหวังอี้กล่าวว่า สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศในภูมิภาค ควรรักษาความจริงใจและความเป็นมิตร พยายามหากุญแจเพื่อเปิดประตูสู่ความสงบ   ตอบสนองความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะประชาชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอย่างแข็งขัน ซึ่งจีนมีข้อเสนอ 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก ยืนหยัดในหลักนิติธรรม การสร้างอ่าวที่สงบสุขด้วยกัน ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ควรเคารพต่ออธิปไตยของประเทศ และยุติข้อพิพาทโดยสันติ ฯลฯ คัดค้านการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวและความกดดันด้วยอาวุธ ละทิ้งความคิดสองมาตรฐานแบบ "ถ้าผสมกันได้ก็ใช้ประโยชน์ ถ้าผสมกันไม่ได้ก็ทิ้งไป" แสดงบทบาทการไกล่เกลี่ยของสหประชาชาติอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการเจรจา สนับสนุนความพยายามในการไกล่เกลี่ยขององค์กรระดับภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซีย (GCC)  ปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงอย่างมีประสิทธิผล ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ประการที่สอง ยืนหยัดมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนบ้าน สร้างอ่าวที่สงบสุขด้วยกัน ประเทศในภูมิภาคเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ความสามัคคีเป็นทางเลือกเดียวที่เหมาะสม ทุกฝ่ายควรมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาจุดร่วมในขณะที่สงวนความแตกต่างไว้ ก้าวข้ามความแตกต่างของระบบประเทศ ระงับข้อพิพาทระหว่างนิกาย ยืนยันการสนทนาและการปรึกษาหารือ สร้างเงื่อนไขที่ดีให้กับความมั่นคงในภูมิภาค

ประการที่สาม ยืนหยัดในความยุติธรรมเพื่อสร้างอ่าวที่สงบสุขด้วยกัน อ่าวเป็นอ่าวของประเทศในอ่าว ประเทศนอกภูมิภาคสามารถให้ความช่วยเหลือแบบสร้างสรรค์ได้ แต่ไม่สามารถแทรกแซงได้ และก็ไม่ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ ดึงกลุ่มหนึ่งและต่อสู้อีกกลุ่ม ควรมีจุดยืนที่ยุติธรรมและสมดุล ส่งเสริมการพูดคุยด้วยความจริงใจ ผลักดันให้สถานการณ์ในท้องถิ่นมีเสถียรภาพ

Yim/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

彭少艾