นักวิชาการไทยชี้ จีนถือการสร้างความผาสุขให้ประชาชนเป็นแกนกลางของเรื่องทั้งหมด

2020-11-01 14:25:32 | CMG
Share with:

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม ปี 2020 ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ระหว่างปี 2016-2019  ได้พิจารณาผ่าน “ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาว ปี 2035”  พร้อมกับการประกาศ 12 มาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ในอนาคต ยังความสนใจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

นักวิชาการไทยชี้  จีนถือการสร้างความผาสุขให้ประชาชนเป็นแกนกลางของเรื่องทั้งหมด

ขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษาชี้ว่า จีนถือการสร้างความผาสุกให้ประชาชนเป็นแกนกลางของเรื่องทั้งหมด นโยบายของจีนควรค่าแก่การศึกษาของทุกประเทศ

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิชกล่าวว่า ในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนในระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม ปี 2020 ที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ การแก้ไขความยากจน สร้างความผาสุขให้ประชาชนคือแกนกลางของเรื่องทั้งหมด ซึ่งถ้าต้องการผลอันนี้ นโยบายการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนย่อมต้องใช้นโยบายที่ครอบคลุมรอบด้านทุกมิติ  นโยบายภาพใหญ่ที่เชื่อมกับประเทศอื่นอย่าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” คือตัวเชื่อมออกภายนอก เน้นการเปิดประเทศ และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ คือ ตัวเชื่อมด้านความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เน้นความมีอารยะในการดูแลโลกทุกมิติ  นโยบายต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ ทิศทางการต่อสู้กับอุปสรรคเฉพาะหน้า ส่วนในประเทศก็เน้นนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมของตนเอง นำไปสู่การจ้างงานใหม่ๆ การยกระดับภาคการผลิต การแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านการสร้างตลาดในประเทศ ปฏิรูปรอบด้าน พัฒนาการเกษตรและชนบท ส่งเสริมสินค้ามีชื่อเสียงในท้องถิ่น

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิชเห็นว่า ภาพรวมนโยบายทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าประเทศจีนมีการวางนโยบายและทิศทางที่มองภาพทุกมิติอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับสังคมของประชาชนเขาเอง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทุกประเทศควรศึกษา เรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งนี้หากเราเข้าใจและศึกษาภาพรวมของนโยบายเหล่านี้ได้ลึกซึ้งแล้ว ทุกประเทศจะเกิดความร่วมมือกัน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในระดับภูมิภาค ความร่วมมือในระดับภูมิภาคต่อไปอีกด้วย

ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)

陆永江