นายกฯ จีนร่วมประชุมผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ 23

2020-11-13 14:48:52 | CRI
Share with:

นายกฯ จีนร่วมประชุมผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ 23

วันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมประชุมผู้นำจีน-อาเซียน (10+3) ครั้งที่ 23 นายหลี่ เค่อเฉียง และนายเหงียน ซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ประธานหมุนเวียนอาเซียน ร่วมกันเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้นำประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมทางไกล

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า จีนจะพยายามพิจารณาความต้องการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศอาเซียน เริ่มใช้เครือข่ายประสานงานรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจีน-อาเซียนในเร็ววัน จัดการประชุมอภิปรายว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยจีน-อาเซียน ครั้งที่ 3 ด้วยดี จีนยินดีลงนาม “ข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์หุ้นส่วนรอบด้านในภูมิภาค” ยินดีที่จะร่วมมือกับอาเซียนเพื่อปฏิบัติตาม “ข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีจีน-อาเซียน” และ “พิธีสาร” ยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเพื่อยกระดับความเสรีและความสะดวกทางการค้าและการลงทุน อีกทั้งร่วมกันสร้างเครือข่าย “ช่องทางด่วน” ในภูมิภาค จีนยินดีถือโอกาสปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจีน-อาเซียน เชื่อมยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเข้ากับอาเซียนและดำเนินความร่วมมือด้านนวัตกรรมในวงการต่าง ๆ จีนและอาเซียนควรเพิ่มความร่วมมือด้านระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบรรเทาความยากจน เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสีฟ้า (เศรษฐกิจหมุนเวียน) สนับสนุนการดำเนินโครงการ Early Harvest ด้านความร่วมมือทางทะเล รวมถึงด้านอื่น ๆ

ด้านผู้นำที่เข้าร่วมประชุมได้ประเมินการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีนอย่างสูงโดยเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดและมีชีวิตชีวามากที่สุดในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน อาเซียนยินดีที่จีนมอบวัคซีนโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศ อาเซียน-จีนต่างสนับสนุนลัทธิพหุภาคี ยินดีที่จะลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่างการประชุมครั้งนี้ ยินดีที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีอาเซียน-จีน และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการเชื่อมต่อกันทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความยากจน ความปลอดภัยทางธัญญาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจสีฟ้า และความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนอาเซียน-จีนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาเซียนชื่นชมผลคืบหน้าในการพิจารณารอบที่สองเกี่ยวกับเอกสาร “แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้” พร้อมทั้งสนับสนุนให้บรรลุ “แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้” ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลจริงในเร็ววัน อีกทั้งร่วมกันผดุงสันติภาพและรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ประกาศ “แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อาเซียนเพื่อบรรลุสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง (ปี 2021 - 2025)” และ ”ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลจีน-อาเซียน” พร้อมทั้งประกาศว่า ปี 2021 จะเป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจีน-อาเซียนด้วย

Tim/Ldan/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-06-2564)

李丹丹