บทวิเคราะห์ : อะไรเป็นสาเหตุที่ผลักดันให้ผู่ตงพัฒนากลไกด้านนวัตกรรม

2020-11-15 15:03:24 | CRI
Share with:

เขตเศรษฐกิจใหม่ผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ กำลังได้รับบทบาทใหม่ใน “ การเสริมสร้างกลไกแห่งนวัตกรรมด้วยพลังทั้งหมดและการสร้างพื้นที่แห่งนวัตกรรมอิสระในระดับสูง” ในฐานะแรงกระตุ้นสำคัญในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ผู่ตงบุกเบิกและเปิดประเทศเป็นต้นมา มีฐานะที่สำคัญในแผนการพัฒนาในอนาคตของผู่ตง ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ เนื่องจากนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตที่สร้างสรรค์ให้จีนเข้มแข็งทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับแผนการที่ถือการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยกำลังของตนเป็นหลักประกันทางยุทธศาสตร์แห่งชาติที่กำหนดโดยแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปีฉบับที่ 14

ในอนาคต ผู่ตงจะทุ่มเทกำลังในการวิจัยและใช้ผลงานการวิจัยในการผลิตต่อไป สร้างสรรค์กลุ่มรวมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เปิดอำนวยความสะดวกการใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนั้นก็ต้องมีส่วนที่สนับสนุนด้วยเงินทุน จีนปรับปรุงระบบของตนเพื่อให้ได้มาตรฐานตลาดทุนต่างประเทศ เปิดตลาดหลักทรัพย์เทคโนโลยี ซึ่งสามารถดึงดูดเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์ให้มาลงทุนมากยิ่งขึ้น

Zhou/Dan/Bo

00:00:00

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-12-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-12-2563)

张丹