จีนประกาศผลงานใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 15 ประการ

2020-11-24 16:22:26 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

จีนประกาศผลงานใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 15 ประการ

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 23 พฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมประกาศผลงานใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตระดับนำร่องทั่วโลกปี 2020 ในเขตอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง จำนวน 15 ประการ โดยเน้นการพัฒนาสังคมดิจิตอล และเทคโนโลยีนำร่องทั่วโลก

กิจกรรมในครั้งนี้เน้นประเด็น “ร่วมกันบุกเบิกอนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมไซเบอร์ที่มีอนาคตร่วมกัน” ของการประชุมอินเตอร์เน็ตโลกและฟอรั่มการพัฒนาอินเตอร์เน็ตโลก โดยมุ่งมั่นในการสร้างเวทีที่จะรวบรวมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นยอด การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และการต้านโควิด-19 กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตล่าสุดของโลก เผยแพร่แนวคิดนวัตกรรมสีเขียว เปิดรับและแชร์ใช้เทคโนโลยีอินเตร์เน็ต เผยแพร่คุณูปการของผู้ประกอบอาชีพด้านอินเตอร์เน็ต สร้างสรรค์เวทีการแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรมอย่างรอบด้าน

Bo/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-04-2564)

孙铮