งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนเป็นเวทีสำคัญในการสนับสนุนการสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

2020-11-29 10:33:07 | CRI
Share with:

งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนเป็นเวทีสำคัญในการสนับสนุนการสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 27 พฤศจิกายน งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน  และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้า การลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 17  จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง  เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี    ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” ช่วง 16 ปีมานี้งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนได้แสดงบทบาทเป็นเวทีสนับสนุนการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP นอกจากนี้งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนยังได้สร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่ประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนเป็นเวทีสำคัญในการสนับสนุนการสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาวกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ผ่านระบบทางไกลว่า งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน  และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้า การลงทุนจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้กลายเป็นกลไกสำคัญในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-อาเซียน

ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-อาเซียนยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้  ยอดมูลค่าการค้าระหว่างสองฝ่ายเติบโต 7% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  และนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นหุ้นส่วนทางการค้าใหญ่อันดับหนึ่งของอีกฝ่าย

นายหวาง  กว๋อหลอง นักธุรกิจมาเลเซียเคยเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนมา 5 ครั้ง เขากล่าวว่าจีนเป็นตลาดอุปโภคบริโภคที่ใหญ่มาก ช่วงหลายปีมานี้ทางบริษัทได้ส่งออกทุเรียนจำนวนมากมายังตลาดจีน ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงขณะนี้ ทางบริษัทได้ส่งออกทุเรียนจำนวน 10 ตู้คอนเทนเนอร์มายังจีน

ปัจจุบันกลุ่มท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีได้เปิดเส้นทางเดินเรือมุ่งตรงสู่ท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนภูมิภาคอื่นทั่วโลกรวม 28 เส้นทาง  ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ กลุ่มท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ได้ขนถ่ายสินค้า 222 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ได้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์กว่า 4 ล้านตู้เพิ่มขึ้น 35.1% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

ปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ผ่านการจัดทําข้อตกลงท่าเรือพี่-น้องระหว่าง “ท่าเรือแหลมฉบัง ของไทย” กับ “ท่าเรือชินโจว ของจีน” เพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่าเรือร่วมกัน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดเส้นทางเดินเรือมุ่งตรงสู่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ และมีคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ทําให้สามารถขนส่งผลไม้ไทยทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังของไทยไปขึ้นที่ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ในเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี โดยสินค้าที่ไปถึงท่าเรือแล้วจะได้รับการกระจายสินค้าต่อทางรถบรรทุก หรือทางรถไฟไปยังมณฑลทางภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน ทําให้การส่งออกผลไม้สดและสินค้าเกษตรของไทยไปจีนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงการขนส่งทางเรือระหว่างสองประเทศที่มีแนวโน้มการพัฒนาอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ปีนี้ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน อีกทั้งยังเป็นปีแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลจีน-อาเซียน งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนในปีนี้จัดแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เป็นครั้งแรก โดยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้ารวม 104,000 ตารางเมตร  มีบูธแสดงสินค้า 5,400 แห่ง  บริษัทกว่า 1,500 แห่งแสดงสินค้าผ่านระบบทางไกล  สินค้าที่แสดงในงานนี้โชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ เมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยี 5 G ที่กำลังกลายเป็นจุดเด่นในด้านความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน 

สปป.ลาวเป็นประเทศหัวข้อหลักของงานในครั้งนี้ใน ปี 2019 ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีน-ลาวมีถึง 3,920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ จีนลงทุนโดยตรงในลาวเป็นวงเงิน 1,029 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้น 44.1% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาวกล่าวว่างานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนได้สร้างโอกาสทางการค้าและความร่วมมือให้แก่ทั้งสองฝ่าย และได้ส่งเสริมสนับสนุนความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ขยายการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

นายหลิว จงลี่ ผู้จัดการบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งใน สปป.ลาวได้เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนมาจำนวน 10 ครั้ง  เขาบอกสื่อมวลชนว่า งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนทำให้บริษัทของ สปป.ลาวมีโอกาสส่งสินค้าเข้ามาในตลาดจีนมากขึ้น

วันที่ 27 พฤศจิกายน มีการจัดพิธีลงนามในสัญญาทางการค้าและการลงทุนสำหรับบริษัทที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้   โดยมีการลงนามในสัญญาการลงทุนรวม 86 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 263,870 ล้านหยวน  เพิ่มขึ้น43.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตราเติบโตมากที่สุดเมื่อเทียบกับงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ผ่านมา โครงการการลงทุนที่สำคัญล้วนมีวงเงินและคุณภาพสูงกว่าโครงการที่เคยลงนามกันในครั้งที่ผ่านมาอย่างมาก แสดงให้เห็นว่า งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนกำลังกลายเป็นเวทีที่มีบทบาทมากขึ้นในการดึงดูดโครงการการลงทุนที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพในระดับสูง

นายหวาง เหลย   หัวหน้าสำนักเลขาธิการของงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนกล่าวกับสื่อมวลชนว่า  ในอนาคตงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนจะแสดงบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนกิจการทางการเมือง การทูต และการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  จะให้งานนี้เป็นเวทีการพูดคุยเจรจาสำหรับจีน-อาเซียน และสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP รวมทั้งจะส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเข้าร่วมในการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ในระดับลึกซึ้งอีกด้วย(bo/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-11-2565)

蔡建新