เขตซินเจียงปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

2020-12-03 16:52:03 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานสารนิเทศ สังกัดคณะรัฐมนตรีจีน ประกาศสมุดปกขาวว่าด้วย “ความมั่นคงด้านแรงงานและการมีงานทำในเขตซินเจียงของจีน” โดยระบุว่า เขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน

สมุดปกขาวดังกล่าว ระบุว่า ทางการจีนออกกฎหมาย กำหนดนโยบาย รวมถึงใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมตามมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อพิทักษ์สิทธิประเภทต่าง ๆ ของแรงงาน หน่วยงานทางการทุกระดับในเขตซินเจียงดำเนินงานประกันแรงงานและการมีงานทำอย่างจริงจัง ส่งเสริมประชาชนแต่ละพื้นที่ แต่ละชนเผ่า ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่ต่างกันให้มีโอกาสการทำงานเต็มที่และมีคุณภาพ

สมุดปกขาวฯ ระบุเน้นว่า เขตซินเจียงยืนหยัดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วยการพัฒนา ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนด้วยการฝึกอบรม ยกระดับความสามารถและเสนอโอกาสการทำงานมาโดยตลอด ทางการเขตซินเจียงดำเนินมาตการควบคุมและปราบปรามลัทธิการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง ทั้งยังทุ่มเทปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและพิทักษ์ความมั่นคงของสังคม จึงทำให้จำนวนผู้ยากจนน้อยลงอย่างมาก ขณะที่อัตราการเกิดความยากจนก็ลดลงตามไปด้วย

สมุดปกขาวฯ ยังระบุด้วยว่า เขตซินเจียงปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศอย่างเคร่งครัด คุ้มครองแรงงานทุกชนเผ่าให้ประกอบอาชีพอย่างเสรี เสมอภาค ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี

(Tim/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

晏梓