ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ : ควรประนามปฏิบัติการที่ถือโรคระบาดเป็นข้ออ้างด้านการเมือง

2020-12-10 17:58:24 | CRI
Share with:

ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ : ควรประนามปฏิบัติการที่ถือโรคระบาดเป็นข้ออ้างด้านการเมือง

วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันแห่งสิทธิมนุษยชนโลก โดยปีนี้มีประเด็นหลักว่า “ฟื้นตัวดีขึ้น – ยืนหยัดคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเน้นว่า ควรถือสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลางของงานฟื้นตัวต่างๆ และบูรณะสร้างบ้านเมืองที่ดีขึ้น มิเชล บาเชเลต (Michelle Bachelet) ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านกิจการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ได้สิ้นสุดลง โดยปัจจุบันได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 67 ล้านคน และทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาน 1.6 ล้านคน สร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมถึงการมีงานทำ รายได้ การเรียนการสอน สุขภาพ และการสนองธัญญาหารของประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลก กิจการลดความยากจน และการยกฐานะของสตรีและเด็ก ต่างได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง โควิด-19 ไม่เพียงแต่กระทบถึงประเทศและเขตแคว้นต่างๆ ทั่วโลกเท่านั้น หากยังได้กระทบถึงสิทธิมนุษชนในด้านต่างๆ ด้วย สร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปวงชน และสิทธิประโยชน์ทางการเมืองด้วย การแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงรอยแตกและความอ่อนแอของสังคม แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของระบบ ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

มิเชล บาเชเลต เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชนเป็นวัคซีนรับมือกับการขาดแคลนอาหาร ความยากจน ความไม่เที่ยงธรรม และการท้าทายอื่นๆ ที่มวลมนุษย์เผชิญอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เป็นต้น

มิเชล บาเชเลต กล่าวว่า “ต้องแก้ไขปัญหาความไม่เที่ยงธรรม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการปฏิรูปด้านภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม ลัทธิชนชาตินิยมที่จำกัดนั้น มีแต่ทำลายการฟื้นตัวทั่วไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ก่อนที่จะมีความปลอดภัยกันทุกคน ย่อมไม่มีใครปลอดภัยได้อย่างแท้จริง”

Yim/Ldan/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

李丹丹