จีนตั้งเป้าปี 2021 ประชากรเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

2020-12-19 14:24:25 | CMG
Share with:

การประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปีของจีน ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้เสนอว่า  ในปี 2021 จีนจะยืนหยัดยุทธศาสตร์ที่ขยายความต้องการภายในต่อไป ส่งเสริมการมีงานทำ ขยายฐานกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางให้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นร่วมกัน

ที่ประชุมเสนอว่า จะต้องรวมการขยายการบริโภคกับการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเข้าไว้ด้วยกัน ยกประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ รวมถึงการศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และการเลี้ยงเด็ก พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  เพิ่มการลงทุนต่อโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ ดำเนินโครงการปรับปรุงเมือง เป็นต้น

ที่ประชุมยังเสนอว่า ปี 2021จีนจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ ส่งเสริมให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์พัฒนาไปอย่างมั่นคง ให้ความสำคัญต่อการสร้างบ้านเช่าเอื้ออาทรช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

Yim/LR/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2564)

刘榕