ปธน.จีนพูดคุยทางโทรศัพท์ประธานสปป.ลาว

2020-12-23 14:39:57 | CRI
Share with:

วันที่ 22 ธันวาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายบุนยัง วอละจิด เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประธานสปป.ลาว ตามการนัดหมาย

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และนายบุนยัง วอละจิด เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคฯ การเมืองและสังคมของสปป.ลาวมีความมั่นคง เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปีหลัง ๆ นี้ ข้าพเจ้าและนายบุนยัง วอละจิดเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-ลาว ถือเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย เราให้ความสำคัญกับโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ความร่วมมือด้านการช่วยเหลือผู้ยากจนจีน-ลาวเป็นสีสันใหญ่ในความสัมพันธ์จีน-ลาว สองฝ่ายร่วมดำเนินโครงการต้านโควิด-19 ร่วมกันต้านอุทกภัย ร่วมกันคัดค้านการเปลี่ยนประเด็นโควิด-19 ให้เป็นประเด็นการเมืองและการนำประเด็นโควิด-19 ไปสร้างมลทินแก่ผู้อื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์แห่งการร่วมทุกข์ร่วมสุขและเฝ้าดูแลช่วยเหลือกันในการเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า เรายินดีร่วมกับสปป.ลาวเปิดศักราชและหน้าใหม่แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองพรรคฯ และสองประเทศในยุคใหม่ สองฝ่ายควรติดต่อประสานงานทางยุทธศาสตร์มากขึ้น แน่วแน่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักระหว่าง สองฝ่าย ควรกระชับการไปมาหาสู่ระดับผู้นำมากขึ้น แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารพรรคและการบริหารประเทศมากขึ้น สองฝ่ายควรเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนามากขึ้น เดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาวและโครงการรถไฟจีน-ลาวอย่างคงเส้นคงวา ตลอดจนขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ด้านนายบุนยัง วอละจิด ระบุว่า สปป.ลาวยินดีร่วมกับจีนดำเนินแผนปฏิบัติการประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันลาว-จีนให้บรรลุผลด้วยดีต่อไป เร่งดำเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ทั้งยังร่วมกันรักษาสันติภาพและการพัฒนาระหว่างประเทศและภูมิภาคให้ความสัมพันธ์ลาว-จีนมีความคืบหน้าใหม่มากขึ้น

(TIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

何喜玲