ทะเลสาบอูหลุนกู่เข้าสู่ช่วงจับปลาในฤดูหนาว

2020-12-28 14:20:21 | Xinhua Net
Share with:

ทะเลสาบอูหลุนกู่เข้าสู่ช่วงจับปลาในฤดูหนาว_fororder_1126913861_16090766852231n

ปลายเดือนธันวาคมของทุกปี ทะเลสาบอูหลุนกู่ อำเภอฝูไห่ เขตอาเล่อไท่ เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง จะเข้าสู่ช่วงจับปลาในฤดูหนาว โดยทะเลสาบอูหลุนกู่เป็นหนึ่งในสิบทะเลสาบน้ำจืดของจีน ในฤดูหนาว การดึงอวนใหญ่จับปลาบนน้ำแข็งเป็นวิธีจับปลาดั้งเดิมของทะเลสาบอูหลุนกู่ ซึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นตายิ่ง

ทะเลสาบอูหลุนกู่เข้าสู่ช่วงจับปลาในฤดูหนาว_fororder_1126913861_16090766851751n

(Yim/Cui/Patt)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

崔沂蒙