ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจีนประจำแอฟริกามองจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์สองฝ่ายมาโดยตลอด

2021-01-04 15:51:16 | CRI
Share with:

ระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคมนี้ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน มีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรีย คองโก บอตสวานา แทนซาเนีย และเซเชลส์ นายหลิว กุ้ยจิน ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจีนประจำแอฟริกาคนแรก และอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศแอฟริกาใต้ มองว่า ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด จีนยังยืนหยัดแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาดังเดิม แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความเชื่อมโยงของจีนต่อแอฟริกา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์สองฝ่ายมาโดยตลอด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเลือกเดินทางเยือนแอฟริกาก่อนทุกปีตั้งแต่ ค.ศ. 1991 เป็นต้นมา ต่อเนื่องกันจนถึง ค.ศ. 2021 ระหว่างการเยือน นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการะทรวงการต่างประเทศจีน จะยืนหยัดแนวคิดที่มีความจริงใจ ความซื่อตรง มิตรภาพ และความเคารพ พร้อมทั้งทัศนคติที่ถูกต้อง โดยแลกเปลี่ยนกับแอฟริกาอย่างลึกซึ้ง ผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงสำคัญของผู้นำสองฝ่าย ผลสำเร็จจากการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา และการประชุมสุดยอดสมัยวิสามัญด้านการป้องกันโควิด-19 สนับสนุนประเทศแอฟริกาต้านโควิด-19 ฟื้นเศรษฐกิจ และผลักดันให้สองฝ่ายร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” พร้อมทั้งผลักดันการสร้างประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างสองฝ่าย

ในวันแรกของปีใหม่นี้ เขตการค้าเสรีแอฟริกาเปิดให้บริการ นายหลิว กุ้ยจิน มองว่า จะเป็นการมอบโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า รวมทั้งมอบความสะดวกมากยิ่งขึ้นแก่การค้าระหว่างสองฝ่าย ในวันเดียวกัน ข้อตกลงการค้าเสรีจีน-มอริเชียสเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีฉบับแรกระหว่างจีนกับประเทศแอฟริกา อันหมายความว่าความร่วมมือจีน-มอริเชียสจะมีระดับสูงไปอีกขั้น

นายหลิว กุ้ยจิน กล่าวด้วยว่า สถานการณ์โรคระบาดในปีนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลก ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกา ครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นที่เซเนกัล โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าภายใต้สถานการณ์ใหม่ การรับมือความท้าทายร่วมกัน การฟื้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาเชิงนวัตกรรมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น ทั้งนี้ จะเป็นแวดวงสำคัญที่ต้องปรึกษาร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือต่อกัน

Tim/Chu/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

韩楚