จีนแนะแนวทางขจัดความยากจนทั่วโลก

2021-01-12 20:56:21 | CRI
Share with:

จีนแนะแนวทางขจัดความยากจนทั่วโลก_fororder_扶贫1

จีนประสบความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ในการขจัดความยากจนสุดขีด การแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชาติจีนมาเป็นเวลานับพันปีดังกล่าวได้นั้นไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะของจีนเท่านั้น หากยังเป็นชัยชนะของมวลมนุษย์ด้วย

จากการใช้ความพยายามเป็นเวลา 8 ปี ค.ศ. 2020 ประชากรราว 100 ล้านคนในพื้นที่ชนบทของจีนพ้นจากภาวะยากจนทั้งหมด โดยอำเภอยากจนรวม 832 แห่งถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อพื้นที่ยากจน

จีนแนะแนวทางขจัดความยากจนทั่วโลก_fororder_扶贫2

นักวิเคราะห์จากประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งมองว่า การขจัดความยากจนในประเทศที่มีประชากร 1,400 ล้านคนคงเป็นไปได้ยาก แต่สำหรับจีน นี่เป็นภารกิจที่ต้องทำจนประสบความสำเร็จ เพราะว่าความมั่งคั่งร่วมกันเป็นเป้าหมายของสังคมนิยม พรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจากประชาชน ฝังรากลึกลงไปในหมู่ประชาชน จึงต้องไม่ทิ้งใครหรือชนเผ่าใดบนหนทางการก้าวสู่สังคมพอกินพอใช้

จีนแนะแนวทางขจัดความยากจนทั่วโลก_fororder_扶贫3

แกนนำพรรคและรัฐบาลทุกระดับรวมถึงแวดวงต่าง ๆ ในสังคมจีนต่างยึดมั่นในแนวคิดถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจขจัดความยากจน ช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนประกาศใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อขจัดความยากจน เช่น นโยบายให้สิทธิพิเศษทางภาษี ยกระดับการใช้ประโยชน์ของกองทุนช่วยเหลือผู้ยากจน สร้างแพลตฟอร์มจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่ยากจน ตั้งห้องทำงานจ้างงานครอบครัวยากจน รวมทั้งสนับสนุนให้พื้นที่ฝั่งตะวันออกที่มีความเจริญมากกว่าช่วยพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันตก และจัดส่งเจ้าหน้าที่นับล้านคนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ยากจน ความพยายามดังกล่าวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบด้านระบบสังคมของจีนที่สามารถระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด

การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จีนสามารถประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่และแต่ละบุคคลอย่างละเอียด การวิเคราะห์ที่ถูกต้องทำให้ทางการสามารถใช้มาตรการที่ตอบโจทย์และประกันให้การปฏิบัติภารกิจขจัดความยากจนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนยังได้พัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องที่เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ทางการจีนยังจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการดำรงชีวิต รวมทั้งดำเนินโครงการจับคู่ช่วยเหลือพื้นที่ยากจนด้วย

ความสำเร็จในการขจัดความยากจนของจีนได้มาไม่ง่าย ก่อนสิ้น ค.ศ. 2019 จีนยังมีประชากร 5.51 ล้านคนอยู่ในภาวะยากจน การระบาดของโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวประสบความยากลำบากมากขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนต้องปรากฏเป็นจริงขึ้นจนได้ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2020 ซึ่งเป็นการนับถอยหลัง 300 วันสู่วันที่ทางการจีนให้คำมั่นสัญญาว่าจะบรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนสุดขีดภายในประเทศให้หมดสิ้น ทางการจีนได้จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการขจัดความยากจนโดยยืนยันว่า ต้องประกันให้สามารถประสบชัยชนะในการขจัดความยากจนสุดขีดตามกำหนดเวลา ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทางการจีนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

จากการใช้ความพยายามดังกล่าว จีนสามารถบรรลุเป้าหมายการบรรเทาความยากจนที่กำหนดไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติได้ล่วงหน้า 10 ปี ภาคปฏิบัติและการแสวงหาหนทางการขจัดความยากจนของจีนพิสูจน์ให้เห็นว่าหากยึดมั่นในแนวคิดถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ร่วมกันใช้ความพยายาม และดำเนินการพัฒนาตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรมก็จะสามารถพบแนวทางบรรเทาความยากจนที่สอดคล้องกับสภาพภายในประเทศของตน

แม้จีนประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนสุดขีดแล้วแต่ในปัจจุบันจีนยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาใหญ่สุดในโลก และยังคงเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาอย่างไม่สมดุลและไม่เต็มที่  ดังนั้นภารกิจเสริมสร้างและขยายความสำเร็จในการขจัดความยากจนจึงยังคงหนักมากสำหรับประเทศจีน การประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนสุดขีดนั้นไม่ได้หมายความว่าภารกิจช่วยเหลือคนจนได้สำเร็จลงแล้ว ในวันข้างหน้าจีนจะยังคงยกระดับกลไกตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ยากจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นจากภาวะยากจนแล้วกลับไปตกอยู่ในความยากจนอีกครั้ง ทั้งยังจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อพยพไปยังพื้นที่พักอาศัยใหม่ต่อไป เพื่อประกันให้พวกเขาตั้งถิ่นฐานได้ มีงานทำ และมีรายได้ที่มั่นคงในที่พักอาศัยใหม่ นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ครอบครัวคนพิการมีงานทำในบริเวณใกล้บ้านเพื่อให้พวกเขามีหลักประกันด้านชีวิตความเป็นอยู่

ภารกิจการขจัดความยากจนในจีนได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากประชาคมโลกอย่างมาก ขณะที่จีนใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมแบ่งปันประสบการณ์และภูมิปัญญาในการขจัดความยากจนแก่ทั่วโลก เพื่อสร้างคุณูปการแก่ภารกิจบรรเทาความยากจนในขอบเขตทั่วโลก

ปัจจุบัน ปัญหาความยากจนสุดขีดทั่วโลกยังคงนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น เศรษฐกิจโลกอาจตกอยู่ในภาวะซบเซารุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปี ที่ผ่านมา  ด้วยสาเหตุเหล่านี้ ทุกประเทศจึงต้องร่วมกันรับมือความท้าทายดังกล่าวด้วยความตั้งใจจริงทางการเมืองและการใช้นโยบายที่ตอบโจทย์ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้น นอกจากนี้ ประชาคมระหว่างประเทศยังต้องให้คำมั่นสัญญาอย่างแน่วแน่ว่า จะร่วมกันใช้ความพยายามในภารกิจขจัดความยากจนและจะไม่ทิ้งประเทศใดไว้บนหนทางก้าวสู่ชัยชนะแห่งการขจัดความยากจนทั่วโลก

(tim/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (16-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-01-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-01-2564)

蔡建新