สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีนมีความก้าวหน้าในการเพาะปลูกธัญญาหารใหม่ที่สำคัญ

2021-01-13 14:11:39 | CRI
Share with:

วันที่ 12 มกราคม สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีน จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีนำร่องการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมธัญญาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกล่าวในที่ประชุมว่า ช่วง “แผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 13” สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีน ซึ่งได้รับการชี้นำจากแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ทั้งยังมีความจำเป็นด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ ยังคงเสริมสร้างนวัตกรรมทางทฤษฎีขั้นพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญ ตลอดจนการวิจัยการเพาะปลูกพันธุ์พืชใหม่ที่สำคัญ จึงมีความคืบหน้าใหม่ด้านการเพาะปลูก

นายวั่น เจี้ยนหมิน รองอธิการบดี สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีน นักวิชาการสังกัดสถาบันวิศวกรรมศาสตร์จีน กล่าวว่า ในช่วง “แผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 13” สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีนประสบความสำเร็จในการวิจัยพันธุ์พืชใหม่ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อัตราการครอบคลุมของพืชพันธุ์ดีในจีนสูงถึงกว่า 96% พื้นที่เพาะปลูกพันธุ์พืชที่เลือกเองคิดเป็นมากกว่า 95% ข้าวและข้าวสาลีที่สำคัญ 2 ชนิดบรรลุซึ่งการพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ พืชพันธุ์ดีมีส่วนช่วยยกระดับผลผลิตธัญพืชได้มากกว่า 45% 

Tim/kt/cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (16-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-01-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-01-2564)

张楠