ปธน.จีนเน้นทุ่มสุดกำลังเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022

2021-01-21 13:51:00 | CRI
Share with:

ปธน.จีนเน้นทุ่มสุดกำลังเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022_fororder_1

วันที่ 20 มกราคม  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 ที่กรุงปักกิ่ง พร้อมกล่าวปราศรัยสำคัญเน้นว่า   การจัดงานให้ประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นภารกิจสำคัญของพรรคและรัฐบาลจีน เป็นคำมั่นสัญญาอันหนักหน่วงที่จีนได้ให้ไว้กับประชาคมโลก

ปธน.จีนเน้นทุ่มสุดกำลังเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022_fororder_2

เราจะต้องขจัดอุปสรรคต่างๆ ไขว่คว้าหาทางให้ทุกอย่างดียิ่งขึ้นบนพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว  รวมทั้งต้องยึดมั่นในแนวความคิดการพัฒนาใหม่  และหลักการในการจัดงานโอลิมปิกแบบสีเขียว ครอบคลุม  เปิดกว้าง และสุจริตในทั้งกระบวนการเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิก เราต้องพยายามจัดงานครั้งนี้ให้เป็นงานโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่ อลังการ และไม่ธรรมดา

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเน้นว่า  งานโอลิมปิก และพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญยิ่งในช่วงต้นของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14   ทุกคนจึงต้องมีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น และความเร่งด่วนในกระบวนการเตรียมความพร้อมจัดงานครั้งนี้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวด้วยว่า ช่วง 5 ปีมานี้ ภายใต้การนำของคณะชี้นำการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง    ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด้วยดี รวมทั้งมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรจัดตั้งกีฬาระหว่างประเทศ   งานเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จึงได้ประสบความสำเร็จที่น่าพอใจ   ขณะนี้ ต้องดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้คืบหน้าต่อไป และพิจารณาถึงสถานการณ์ใหม่ ปรับปรุงแผนดำเนินการทุกอย่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่นี้   เน้นการป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด-19  และสามารถให้การแข่งขันรายการกีฬาเป็นไปด้วยดี   สิ่งสำคัญอันดับแรกในการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้คือ “เรียบง่าย   ปลอดภัย และยิ่งใหญ่อลังการ ”  ต้องป้องกันความเสี่ยงทุกประเภทอย่างรอบด้าน  ลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคให้ต่ำสุด ต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น การจัดแข่งขันรายการกีฬา การให้บริการด้านต่างๆ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม 

 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า  ขณะนี้ การเตรียมความพร้อมจัดงานโอลิมปิก พาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งได้เข้าสู่ช่วงที่สำคัญที่สุด ต้องพยายามทำทุกอย่างให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นตามกำหนด   รวมทั้งให้เรียบเรียงและปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังตาม 6 ข้อดังต่อไปนี้ คือ

สร้างและบริหารสถานที่จัดแข่งกีฬาสำหรับงานครั้งนี้ให้ดี  เสร็จสิ้นการสร้างสถานที่ที่ไม่ใช่สำหรับจัดการแข่งกีฬาตามกำหนดเวลา   พร้อมขับเคลื่อนการสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ  เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง อุปกรณ์ตรวจเชื้อโรค อุปกรณ์แยกคนไข้  และอุปกรณ์รับมือกับภาวะฉุกเฉิน

ต้องดำเนินงานบริหารให้ดีช่วงจัดงาน โดยต้องจัดตั้งระบบบริหารที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ  ยกระดับความสามารถในการประสานงานระหว่างพื้นที่และหน่วยงาน และความสามารถในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน   
ต้องมีหลักประกันด้านการบริการต่างๆ เช่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน การคมนาคม   และการรักษาพยาบาล   คุณภาพบริการดังกล่าวใน  3 เขตจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ เขตตัวเมืองปักกิ่ง เขตเหยียนชิ่งชานกรุงปักกิ่ง และเมืองจางเจียโข่วในมณฑลเหอเป่ย  จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
ต้องกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและองค์กรจัดตั้งกีฬาระหว่างประเทศอื่น   และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด
ยกระดับการพัฒนากีฬาน้ำแข็งและหิมะ สนับสนุนให้เยาวชนจำนวนมากขึ้นมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาน้ำแข็งและหิมะ
ผลักดันการพัฒนาอย่างประสานกันระหว่างปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย  พยายามสร้างผลงานมากขึ้นในด้านการคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ และบริการด้านสาธารณะ อีกทั้งยังต้องพยายามวางแผนการใช้ประโยชน์สถานที่จัดแข่งกีฬาหลังงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสิ้นสุดลง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า กรุงปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ย ต้องทำหน้าที่และปฏิบัติภารกิจทุกอย่างในการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามเวลากำหนด  นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจตามกฎระเบียบทุกประการที่กำหนดไว้  บริหารงบประมาณ และกำกับดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคอรัปชั่น เพื่อให้งานโอลิมปิกครั้งนี้เป็นงานขาวสะอาดดั่งน้ำแข็งและหิมะ  (yim/cai) 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

蔡建新