หมู่บ้านชนเผ่าเซอ มณฑลฝูเจี้ยน พัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตรเพื่อหลุดพ้นความยากจน

2021-02-02 16:33:52 | CRI
Share with:

หมู่บ้านชนเผ่าเซอชื่อซี  อำเภอหนิงเต๋อ  มณฑลฝูเจี้ยน เคยเป็นหมู่บ้านยากจนอันดับหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ  หลายปีที่ผ่านมา  หมู่บ้านแห่งนี้พัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิตใบชา ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีฐานะดีขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เข้มแข็งขึ้นจากการพัฒนาการเกษตร  ตั้งตัวขึ้นจากการพัฒนาวัฒนธรรม  และสวยงามขึ้นจากการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ด้านการท่องเที่ยว  หมู่บ้านชนเผ่าเซอชื่อซีพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเป็นสำคัญ  โดยจัดให้บรรดาสตรีในหมู่บ้านใช้หินกรวดที่หาได้ในชุมชนรังสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม  นอกจากนี้ชาวบ้านยังฝึกร้องเพลงชนเผ่าเซอเป็นประจำ  โดยจัดการแสดงในเทศกาลหงส์  เทศกาลดั้งเดิมของชนเผ่าเซอ  และงานประกวดร้องเพลงชนเผ่าเซอ เป็นต้น

การพัฒนาเพื่อให้หมู่บ้านชนเผ่าเซอชื่อซีหลุดพ้นจากความยากจนมีเอกลักษณ์ที่ให้ความช่วยเหลือแบบการให้เลือด  ถ่ายเลือด  และผลิตเลือด 3 ขั้นตอน  เมื่อปีที่ผ่านมา  รายได้ที่ใช้จริงของชาวบ้านในหมู่บ้านชนเผ่าเซอชื่อซีเฉลี่ยต่อคนมีมากกว่า 30,000 หยวน เท่ากับ 150,000 บาท  แหล่งที่มาของรายได้ดังกล่าว 61% มาจากการท่องเที่ยวและการผลิตใบชา  นอกจากนี้  รายได้รวมของหมู่บ้านก็ได้ทะลุ 2 ล้านหยวน (Bo/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-04-2564)

周旭