บทวิเคราะห์ : การฉลองตรุษจีนโดยไม่กลับภูมิลำเนาของคนจีนสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างครอบครัวและเจตนารมณ์การต่อสู้

2021-02-14 18:58:46 | สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน
Share with:

เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญมากที่สุดของชาวจีน ปกติแล้วชาวจีนที่ทำงานต่างถิ่นเป็นเวลา 1 ปี ต้องกลับภูมิลำเนาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัว ปีนี้จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ชาวจีนจำนวนมากตอบรับการขอความร่วมมือของรัฐบาล เลือกฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยไม่กลับบ้านเกิด

วิธีการวิดีโอคอลทำให้คนในครอบครัวที่ห่างกันนับพันลี้สามารถรับประทานอาหารร่วมกัน รูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบนคลาวด์ไม่เพียงแต่เพิ่มบรรยากาศพิเศษให้กับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ หากยังเป็นการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ที่เป็นรูปธรรมด้วย

เทศกาลตรุษจีนปีนี้ประชาชนจีนใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนบนคลาวด์ สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละ ความผูกพันระหว่างชาติกับครอบครัว

ตั้งแต่การเพิ่มการประกันสินค้าในชีวิตประจำวันและอุปทานพลังงาน ตลอดจนเพิ่มการออกอากาศรายการวัฒนธรรมและกีฬาผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์และวิทยุ ตั้งแต่อำนวยความสะดวกแก่การเดินทางของชาวบ้านและโลจิสติกส์ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบธรรมของคนที่ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งรวมทั้งรายได้ในช่วงวันหยุด เป็นต้น มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลจีนทำให้แรงงานต่างถิ่นสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบและมีความสุข

เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ชาวจีนที่ไม่กลับบ้านเกิดจำนวนมากเลือกที่จะทำงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์การต่อสู้ในวัฒนธรรมจีน เพื่อประกันให้สังคมดำเนินไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ด้านพลังงาน การคมนาคมและด้านอื่น ๆ ยังเสียสละทำงานในวันหยุดโดยชาวจีนจำนวนมากร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประกันการผลิตให้ราบรื่น

ปีนี้เป็นปีฉลูตามปฏิทินจันทรคติจีน ในวัฒนธรรมจีนนั้น ฉลูเป็นสัญลักษณ์ของความขยัน อุทิศตน มุมานะบากบั่นและมีพลัง โดยคุณสมบัติเหล่านี้ได้แสดงออกในเทศกาลตรุษจีนที่พิเศษของปีนี้ ถึงแม้ฉลองปีใหม่ห่างกันแต่หัวใจของชาวจีนใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะต้องผนึกกำลังมหาศาล ผลักดันชาวจีนรุดไปข้างหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่ ร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น

(Bo/Cui)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-03-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (04-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-03-2564)

崔沂蒙