เขตเหยียนชิ่งกรุงปักกิ่งทดสอบการคมนาคมสำหรับงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022

2021-02-16 14:35:27 | CRI
Share with:

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เขตเหยียนชิ่ง กรุงปักกิ่งจัดการทดสอบการคมนาคมภายใต้สถานการณ์การป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อประกันการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว กรุงปักกิ่ง ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

แหล่งข่าวแจ้งว่าการทดสอบครั้งนี้รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรค ระบบคำสั่งต่างๆ การใช้งานของรถกระเช้า การอพยพฝูนชน การคมนาคมระหว่างสถานที่จัดงาน ความเร็วการตรวจสอบ และการรับมือกับกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งหมด 9 ข้อ โดยจัดการฝึกซ้อมทั้งการขนส่งของรถประจำ ทาง การดำเนินการของสถานที่จัดงาน และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ในจำนวนนี้การขนส่งของรถประจำทาง ประกอบด้วยรถประจำทางเฉพาะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ช่างเทคนิค และผู้ชม เป็นต้น การทดสอบการดำเนินการของสถานที่จัดงานจะเน้นการทำงานของเขตบริการ ระบบจะเน้นการทำงานของเขตบริการ และระบบรถกระเช้า เป็นต้น ส่วนการทดสอบมาตรการรับมือกับเหตุฉุกเฉินจะครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรค อุบัติเหตุด้านการจราจร และการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

Bo/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-03-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (04-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-03-2564)

孙铮